กลับมาอย่างอยิ่งใหญ่ Coffee and Bakery fair 2020 งานกาแฟและเบเกอรี่ ครั้งที่ 4

ขอนแก่น ! เปิดจองพื้นที่แล้ว วันนี้
“Coffee and Bakery fair 2020   งานกาแฟและเบเกอรี่ ครั้งที่ 4 ”
ศูนย์ประชุมฯ กาญจนาภิเภษ มข. (ชั้น 2)   1-3 MAY 2020

จองพื้นที่ โทร
บริษัท ไมช์โชลูชั่น(ประเทศไทย) จำกัด   โทร.091-8671569
คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง 093-3265296    คุณจีรคักดิ์ พิลาหอม 099-712215

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/CB.FAIR2017/

 

 

แบบตอบรับการจองพื้นที่

แบบตอบรับการเป็นผู้สนับสนุนหลัอย่างเป็นทางการ

ผังการจัดงาน Coffee and Bakery Fair 2020

กล่องความคิดเห็น