ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ไมซ์โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด MICE Solution (Thailand) Co,.LTD
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ประกอบกิจการด้านบริการจัดประชุม หรือสัมมนา (Meeting or Seminar) การจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า  งานอีเวนท์
บริการให้เช่าอุปกรณ์ ทั้งด้านการจัดการและความสามารถในด้านต่างๆ ทั้งงาน ออกแบบ Computer Graphic Design
ระบบแสง สี เสียง และสื่อประชาสัมพันธ์แบบต่างๆ ฯลฯ ครบวงจร
รับจัดงานครบวงจรทั่วประเทศ สร้างความแตกต่างและเชื่อมโยงทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยทีมงานมืออาชีพและเครือข่ายที่มากด้วยประสบการณ์ ใส่ใจดูแลทุกรายละเอียดพร้อมสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพตรงใจลูกค้า

จุดเริ่มต้นของ   MICE solution(Thailand) Co.LTD

คุณเทพวรรณ์ กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของ MICE solution(Thailand)Co.LTD  เริ่มจากจังหวัดขอนแก่นได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็น MICE City เมืองที่ 5 ของประเทศไทยและผมเองก็ได้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น เช่น งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน(I-SAN BOOK FAIR) ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อตอบสนองนโยบายของจังหวัดให้เกิด EVENT ที่ดีๆในพื้นที่ และก็มาทำให้เกิด KhonKaen Industrial Fair เมื่อปี 2559 และยกระดับเป็นงาน E-SAN Industrial Fair ให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในช่วงที่เริ่ม เตรียมการจัดงาน คือปี 2558 ผมจึงเปิดอีกบริษัท เพื่อให้เข้ากับงานที่จะทำ ก็คือเรื่องของ MICE โดยตรง เพื่อตอบสนองนโยบายจังหวัด และที่มี (Thailand) ต่อท้ายชื่อด้วย ก็มองว่าตั้งใจจะให้บริษัทนี้รับงานหรือจัดงาน ระดับนานาชาติด้วย จะได้รู้ว่าเป็นบริษัทจากประเทศไทย MICE solution(Thailand) Co.LTD ก็เลยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันนั้นครับ”

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Shadow
Slider